Дезинфекција и дератизација на поплавените подрачја

DEZINFEKCIJA_004
Со цел спречување на ширење на заразни заболувања во 121 објект во општина Могила и 12 објекти во општина Новаци екипите на ЦЈЗ од Битола заедно со локалните самоуправи, а по препорака на Министерството за здравство, од 21.03.2015 година се на терен и вршат дезинфекција и дератизација на поплавените објекти.

Leave a Reply