ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – БИТОЛА СЕ ВКЛУЧУВА ВО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА ОВИЕ СВЕТСКИ ДАТУМИ ПРЕКУ НИЗА СВОИ АКТИВНОСТИ ( РАБОТИЛНИЦИ, ПРЕДАВАЊА, СОВЕТУВАЊА, ЕМИСИИ НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА И СЛИЧНО).
 
 
  • 4-ти февруари – СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ МАЛИГНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА
 
  • 24-ти март – СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗАТА
 
  • 7 -ми април – СВЕТСКИ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО
 
  • 31-ви мај – СВЕТСКИ ДЕН НА БОРБА ПРОТИВ ПУШЕЊЕТО
 
  • 30-ти септември – СВЕТСКИ ДЕН НА СРЦЕТО
 
  • 1-ви октомври – ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ДЕН НА СТАРИ ЛИЦА
 
  • 10-ти октомври – СВЕТСКИ ДЕН  НА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ
 
  • 14-ти ноември – СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕС
 
  • 1-ви декември – СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ СИДА