ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА НА БАЗЕНИ ЗА ПЛИВАЧКИ КЛУБОВИ  ВО ТЕК НА ПАНДЕМИЈА СО COVID-19 ИНФЕКЦИЈА

 

Задолжително носење на лична заштитна опрема на лицето-маска.

 • Мерење на температура на влезот од базенот и задолжителна дезинфекција на рацете.
 • Одржување на физичка дистанца од 1,5-2 метри меѓу вработените и посетителите.
 • Поставување на видливи ознаки на подот на базенот кои ќе го покажуваат дозволеното физичко растојание.
 • На видливи места на влезот и во самиот објект да се постави информативно-едукативен материјал за посетителите во однос на почитување на превентивните мерки и начинот на однесување.
 • Секојдневна автоматска адекватна и континуирана дезинфекција на водата во базенот
 • Обезбедување и одржување на максимални дозволени концентрации на хлор од 1 мг/л во тек на пандемија.
 • Почитување на динамиката на земање на примероци вода од базенот за капење за микробиолошка и физичко-хемиска анализа од два пати месечно и по потреба.

  

ПРЕД ПЛИВАЊЕ:

 • Пливачите да доаѓаат на базен со веќе облечени костими за капење и пливачка капа на себе со што родителите нема да се задржуваат во базенот.
 • Опремата која се користи во текот на пливањето да се носи од дома.
 • Да се носи шише со вода, со цел да се избегнува допирање на чешмите.
 • Доколку некој од капачите или најблиското опкружување не се чувствува добро не е пожелно да се доаѓа на тренинг.

 ЗА ВРЕМЕ НА ТРЕНИНГОТ

 • Да се следат препораките за социјално дистанцирање и да се одржува растојание од 1.5-2 метри во самата патека и да се ограничи бројот на пливачи во патеката.
 • За време на тренингот да не се прави физички контакт со другите, односно да нема ракување и прегрнување.
 • Да не се допира лицето.
 • Да не се дели опрема за пливање, пешкир или шише со пијалак.
 • Да се намали одењето во тоалет и сите физиолошки потреби да се извршат пред доаѓање на тренинг.
 • Да се држи социјална дистанца од другите пливачи во текот на одморот.
 • Тренерите за време на тренингот да носат маски.
 • Избегнување на контакт помеѓу групите.

Plivacki klub

 ПО ТРЕНИНГОТ:

 • Да се напушти базенот веднаш после тренинг.
 • Туширањето да се прави дома.
 • Да не се користат соблекувалните, туку само просторот околу базенот.

https://vlada.mk/protokoli-koronavirus