Испитување на намирници
ispit.namirnici2
 
Лабораторијата за испитување на намирници ја следи и оценува хигиенската исправност на намирниците и предметите за општа употреба согласно со законските прописи
 
1.        Брашна, теста, леб:
 
 • • одредување на влага
 • • одредување на минерален остаток
 • • одредување на киселост на леб и пецива
 • • одредување на количината на полнежот
 • • одредување на масти, протеини и јаглени хидрати
 • • одредување на микотоксини
 • • одредување на конзерванси
 
2.        Мед и производи слични на мед:
 
 • • одредување на вкупни редукцирачки шеќери
 • • одредување на сахароза
 • • одредување на киселост
 • • одредување на сува материја
 • • одредување на минерални материи
 • • одредување на специфична тежина
 • • одредување на индекс на рефракција
 
3.        Овошни сокови и безалкохолни пијалоци
 
 • • одредување на суви материи
 • • одредување на СО2
 • • одредување на конзерванси
 • • одредување на киселост
 
4.        Месо и месни производи:
 
 • • одредување на влага
 • • одредување на масти
 • • одредување на протеини
 • • одредување на нитрити
 • • идентификација на месо
 
5.        Млеко и млечни производи:
    
 • • одредување на вода
 • • одредување на киселост
 • • одредување на специфична тежина
 • • одредување на масти
 • • одредување на протеини
 • • одредување на микотоксини М1
 
6.        Вино и жестоки алкохолни пијалоци
 
 • • одредување на етанол
 • • одредување на ЅО2
 • • одредување на киселост
 • • одредување на екстрат
 • • одредување на пепел
 
7.        Предмети за општа употреба
 
 • • одредување на цинк
 • • одредување на бакар
 • • одредување на кадмиум
 • • одредување на олово